Skorzystaj z programu
Design dla Przedsiębiorców
działanie 2.3.5 POIR

  • Z programu Design dla Przedsiębiorców PARP (działanie 2.3.5 POIR) możesz otrzymać dotację na opracowanie i wdrożenie nowego lub ulepszenie istniejącego produktu lub usługi przy wsparciu doświadczonych projektantów. Dzięki temu będzie on odpowiadał na rzeczywiste potrzeby Twoich klientów i przyniesie większy zysk. Profesjonalna pomoc projektanta jest również konieczna do ubieganie się o dotację.

  • Wartość wsparcia projektu: 60 tys. - 1,125 mln złotych. W ramach tej puli usługi doradcze w zakresie projektowania produktów i usług mogą być dofinansowane aż w 85%.

  • Terminy: dla rundy I  – od 4 marca do 15 kwietnia 2019; dla rundy II – od 16 kwietnia do 31 maja 2019
    Nie czekaj! Złożenie wniosku wymaga wykonania diagnozy potencjału (pierwszego etapu profesjonalnego procesu projektowego), której jakość jest podstawą powodzenia wniosku.

Czy Design dla Przedsiębiorców jest dla mnie?

Tak, jeśli Twoja firma:

  • jest mikro, małą lub średnią firmą (do 250 zatrudnionych)

  • ma siedzibę w Polsce, poza wschodnimi województwami (lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim)

Pomożemy Twojej firmie skorzystać z programu
2.3.5 POIR Design dla Przedsiębiorców

Twój pomysł jest wstępny, ale chcesz go wdrożyć? Przeprowadzimy z Tobą i Twoim zespołem profesjonalny proces projektowy zgodny z wymaganiami programu Design dla Przedsięborców PARP . Ponieważ to, jak produkt lub usługa się prezentują to tylko część sukcesu, w procesie projektowym położymy szczególny nacisk na to jaką propozycję wartości ma oferować użytkownikom i jak wpisywać się w ich potrzeby. Dzięki temu klienci będą korzystać z nowego produktu lub usługi regularnie i z satysfakcją.

Proces_Design_Dla_Przedsiebiorcow.png

01.

diagnoza: przeprowadzenie wstępnego audytu dla zweryfikowania potencjału Twojej firmy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego pod kątem zasadności i zakresu opracowania Twojego produktu/usługi

02.

analiza i synteza: stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania projektu Twojego produktu/usługi, w tym opracowanie założeń do briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych

03.

stworzenie rozwiązań, prototypowanie i testowanie: opracowanie projektów oraz prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu/usługi

04.

doradztwo w zakresie wdrożenia: opcjonalne wsparcie wdrożenia Twojego produktu/usługi

Design_Dla_Przedsiebiorcow.jpg

Porozmawiajmy o twoim pomyśle